ข่าวปรกาศโครงการอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ(รุ่นที่ 2)
ประจำปีงบประมาณ 2560 (จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดสุรินทร์)