วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากระบบโทรศัพท์ ของวิทยาลัยฯ ขัดข้องในบางหมายเลข
กรุณาโทรติดต่อ ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 045-288 041 และ 045-288 043
โทรสาร 045-288 044


ข่าวประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้าง
-  ตกลงราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ทาสี อาคารอำนวยการ ของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุน เพิ่มเติม


ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยในรอบเดือน