วิทยาลัยการสาธารณสุขสิริธร จังหวัดอุบลราชธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์
-  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อตรวจร่างกาย
ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ในระบบคัดตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2560

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลคัดเลือกทั้งตัวจริงและตัวสำรอง
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
 
ผู้ผ่านการคัดเลือก(เฉพาะตัวจริง)ต้องตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลของรัฐ
ที่สามารถตรวจสอบได้ครบทุกรายการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ คลิ๊กที่นี่
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ผ่านการคัดเลือก(เฉพาะตัวจริง)ยื่นผลการตรวจร่างกายด้วยตัวเอง
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ณ อาคารเรียน และหอนอน ชั้น 1 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
(หากไม่ยื่นผลการตรวจร่างกายในวันเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามวันเวลาที่กำหนด (หากไม่ชำระเงินถือว่าสละสิทธิ์)


ข่าวประกาศรับสมัคร
-  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
ขอแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใหม่สำหรับการติดต่อคือหมายเลข 045-210 270-74
และเบอร์แฟ๊กซ์ 045-210 278

ภาพกิจกรรมของวิทยาลัยในรอบเดือน